Op dinsdag 18 oktober 2022 organiseert de gemeente Katwijk een inloopavond over de concept gebiedsvisie Het Havenscharnier. De avond wordt gehouden van 19.00 uur tot 21.00 uur in het gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan 3 in Katwijk.

Inhoud van de avond
De gebiedsvisie vormt de basis met randvoorwaarden die richting geven hoe de gemeente en ontwikkelaars Het Havenscharnier samen verder kunnen ontwikkelen. Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u de gebiedsvisie inzien en leggen deskundigen u graag uit waar in grote lijnen de belangrijkste wegen en straten, het groen en water komen. Tevens kunt u zien waar ‘woonvlekken’ zijn gedefinieerd. In de gebiedsvisie is niet de precieze ligging van straten en soorten woningen omschreven.

Bewoners en belanghebbenden zijn van harte welkom op dinsdag 18 oktober aanstaande. U kunt tussen 19.00 uur en 21.00 uur vrij binnenlopen.

De concept gebiedsvisie Het Havenscharnier ligt ook vanaf 17 oktober tot en met 27 november 2022 ter inzage op het gemeentehuis en op de website www.katwijk.nl/havenscharnier.