De tegenstellingen waren weer eens scherp in het Katwijkse gemeentehuis donderdagavond. Voor- en tegenstanders spraken zich uit over de Christelijke Opleidingsschool aan de Parklaan. ‘De lokale democratie in actie’ sprak voorzitter Barend Tensen. De polarisatie was echter groot.

Door: Marc Wonnink.

Het college wil dat de Christelijke Opleidingsschool aan de Parklaan als gemeentelijk monument wordt aangewezen. Erfgoedclubs ondersteunen dit en zien graag dat de binnenkant van het pand ook onaangetast blijft. De school ziet een monumentale status ook zitten, maar wil aan de binnenkant van de school wel moderniseren.

Scholen kennen tegenwoordig andere ruimtelijke eisen en ook op het gebied van ventilatie, veiligheid, verduurzaming en techniek is het pand nu verouderd. Om dat standpunt kracht bij te zetten had directeur Cora Stuurman wat oude schoolspullen buiten gezet als symbool voor de verouderde inrichting van het pand. Wethouder Jacco Knape kreeg het verzoek de spullen mee te nemen naar het gemeentehuis.

Erfgoedpartijen stellen juist dat naast de buitenkant, ook de binnenkant van bijzondere waarde is. De school is als een Hallenschool gebouwd, wat een uniek type school is, waarbij het centrale trappenhuis toegang geeft tot een hal op iedere verdieping. Rondom de centrale hal liggen de lokalen.

Adri van Beelen is voorstander van behoud van de school in haar huidige status en heeft ruim vijfhonderd handtekeningen verzameld. Net voor aanvang van de commissievergadering over het onderwerp overhandigde hij het document aan Barend Tensen als voorzitter van de commissievergadering. Daarna had hij een vlammend betoog over zijn eerste keer verliefd worden in de school, maar ook de architectonische waarde van de school. ‘In de oorlog is de halve Boulevard gesloopt. Heeft dat niet geleerd dat we moeten koesteren wat we hebben? We hebben in Katwijk al genoeg gesloopt. Maak van dit markante gebouw een gemeentelijk monument. Toekomstige generaties zullen u er dankbaar voor zijn.’

Leo Dubbelaar van het Cuypersgenootschap is blij dat het college de school tot monument wil benoemen; echter is hij minder blij met het besluit over de gymzaal. Die hoeft niet tot monument worden benoemd. ‘Achterkamertjesoverleg’, sprak Dubbelaar over het overleg waar hij blijkbaar niet voor was uitgenodigd. ‘Tegen het besluit gaan we sowieso in bezwaar. Er moet nader onderzoek worden gedaan naar de gymzaal.’

Rindert Venema, Directeur-Bestuurder van PROHLES hield aan het begin van zijn bijdrage een paar tellen stilte om de ernst van de situatie te benadrukken. ‘Zwijgen kan ik niet. Slopen en nieuwbouw creëert de meest optimale kansen voor onze leerlingen. Neemt de gemeenteraad de verantwoordelijkheid op zich dat kinderen niet de meest optimale kansen krijgen? Kijken we naar stenen en geschiedenis, of naar kinderen en de toekomst?

Venema beseft dat sloop en nieuwbouw niet gaat gebeuren en wil graag naar een compromis. ‘Het kernpunt daarvan is dat je twee partijen nodig hebt. Twee partijen die aanpassingen moeten accepteren, daar zoeken we naar.’ Die mening is ook toebedeeld aan de Medezeggenschapsraad (MR). De heer Ouwehand is blij dat er schot in de zaak zit. Hij roept op tot gezond verstand. ‘Als ouders zien we het spanningsveld. We zien de urgentie. We roepen op tot een compromis.’

De heer Wessels van Stichting Mevrouw Meijer – die onderzoek hebben gedaan naar inpassing van modern onderwijs in een oud gebouw – ziet mogelijkheden. ‘Ik doe dit al tien jaar, ik ben nog geen school tegengekomen waar een aangepaste visie niet inpast.’

Wethouder Jacco Knape wil graag snel vooruit. ‘De aanvraag voor een monumentenstatus ligt er al jaren. We hebben slechte ervaringen met het vooruitschuiven van het wel of niet geven van een status. Dat lever onduidelijke situaties op.’

‘Je moet duidelijkheid creëren. Dat hebben we nu gedaan als college.’ Het college ziet de monumentale waarde, maar ook het belang van goed onderwijs. Wethouder Knape ziet mogelijkheden voor een compromis met alle partijen. ‘Volgens mij liggen de partijen niet ver uit elkaar.’ Als er snel een besluit genomen wordt, ‘kan er snelheid worden gemaakt. Dat biedt de meeste kans om een mooi nieuw gebouw te maken.’

Hoe de vlag er bij de verschillende politieke partijen er bij hangt, is nog niet duidelijk. In de vergadering was vooral ruimte voor insprekers en vragen aan insprekers. De gemeenteraad praat binnenkort verder over het onderwerp.

Comments

comments

DELEN