De onderwijsinspectie heeft CBS De Burcht met overtuiging het predicaat ‘goed’ gegeven. De school heeft deze sprong vooruit voor elkaar gekregen dankzij de professionele cultuur binnen het team en de schoolleiding, waarin samenwerken centraal staat. ‘Kinderen worden gezien, voelen zich ook gezien en worden passend ondersteund en uitgedaagd’, aldus het rapport.

De ambitie van directeur Robbert van Rietschoten was om te groeien van ‘voldoende’ naar ‘goed’: ‘Waar ik heel blij mee was, is dat we dit als team voor elkaar hebben gekregen. Het zijn geen individuele prestaties, maar de inspectie heeft gezien dat teamleden elkaar ondersteunen en van elkaar leren. Dat betekent dat er een solide basis ligt onder deze kwaliteitsscore. We hebben met methoden als ‘Teach Like a Champion’ hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de leerkrachten en aan het samen leren van elkaar. Het is mooi dat dit nu zijn vruchten afwerpt en dat we daarop kunnen voortbouwen de komende jaren.’

Kwaliteitszorg
Bij het inspectiebezoek spraken de inspecteurs met ouders, kinderen en leerkrachten en bezochten zij verschillende lessen. Ook bekeken zij in de klas de leermethoden en hoe leerkrachten die gebruiken en leerresultaten vastleggen

De inspecteurs gaven een oordeel over het onderwijsproces, veiligheid en schoolklimaat en onderwijsresultaten. Gekeken werd naar het pedagogisch en didactisch handelen en of er goed zicht is op de ontwikkeling van de kinderen, waar het gaat om leerresultaten maar ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook op sturen, kwaliteitszorg en ambitie werd een score toegekend.

De inspectie schrijft: ‘De CBS De Burcht is niet alleen een school die hoge, ambitieuze doelen nastreeft maar deze ook waarmaakt. Dit komt omdat de school haar leerlingen goed kent en weet wat zij met hen kan en wil bereiken. Er is sprake van een goed georganiseerde en geleide school en een gedreven en bevlogen team van leraren die professioneel met elkaar samenwerken.’

Open dag 25 november
CBS De Burcht heeft een locatie op de Broekweg in Valkenburg en een locatie in ’t Duyfrak in de Brede School, met de ingang langs het fietspad. In ’t Duyfrak wordt een doorlopende leerlijn ontwikkeld, zoals op de Broekweg. Kinderen kunnen dan hun hele schoolperiode op de dichtstbijzijnde locatie naar school. Inmiddels komt 40% van de kinderen die nieuw zijn ingeschreven uit ’t Duyfrak. In september startten de groepen 1 tot en met 5 in ’t Duyfrak. Op vrijdag 25 november is er een Open Dag van 14.00 – 17.00 voor iedereen die eens een kijkje wil nemen.

Vorig artikelVoedselfabriek ontruimd na ongeval met gevaarlijke stoffen
Volgend artikel[Video] Repaircafe populairder dan ooit