In de gemeente Katwijk willen we dat er zoveel mogelijk woningen beschikbaar zijn voor mensen die er zelf gaan wonen. Dus niet om op te kopen en te verhuren. De afgelopen tijd heeft de gemeente gewerkt aan het opstellen van de huisvestingsverordening, waarin toeristisch verhuur en opkoop van woningen aan banden wordt gelegd. De gemeenteraad heeft de verordening vastgesteld en deze gaat in per 1 juni 2023. Het verhuren van de eigen woning wordt teruggebracht naar maximaal 63 dagen per jaar. Deze regeling gaat in vanaf 1 januari 2024, zodat inwoners hieraan kunnen wennen en zaken kunnen regelen.

“De invoer van de nieuwe regels is niet de oplossing voor het woningtekort, maar het levert wel een bijdrage aan het zorgen voor meer woningen om in te wonen. (nieuwe) Inwoners moeten de kans krijgen om in de gemeente Katwijk te (blijven) wonen. Daarom zijn er regels in de huisvestingsverordening vastgelegd. Natuurlijk blijft het belangrijk om ook nieuwe woningen te bouwen, maar met deze regels kunnen we in ieder geval meer grip houden op de bestaande woningvoorraad”, aldus wethouder Mostert.

Regels verordening
De afgelopen jaren is de mogelijkheid om een woning te kopen om zelf te bewonen steeds verder onder druk komen te staan en is de schaarste aan woonruimte toegenomen.  Steeds meer woningen worden opgekocht door beleggers of voor de toeristische verhuur ingezet. Hierdoor is het voor starters en doorstromers nog lastiger geworden een passende woning te vinden en is de leefbaarheid onder druk komen te staan. Daarom zijn in de huisvestingsverordening regels opgenomen voor het gebruik van woningen (zoals splitsen, onttrekken, samenvoegen en verhuren). Dit betekent dat het verboden is om zonder huisvestingsvergunning een woning samen te voegen, te splitsen of te onttrekken.

Opkoopbescherming
Met de opkoopbescherming kunnen woningen niet zomaar meer worden opgekocht voor de verhuur.  Alle woningen in Katwijk die na 1 juni 2023 worden gekocht met een WOZ waarde tot € 420.000 (op peildatum 1 januari 2021) vallen onder de regeling Opkoopbescherming. Dit betekent dat een eigenaar een vergunning nodig heeft om de woning te kunnen verhuren aan derden. Daarbij gelden wel uitzonderingen; zo is verhuur aan eerste en tweedegraads familie wel toegestaan. Op die manier blijven meer koopwoningen beschikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen. 

Toeristische verhuur
Voor het toeristisch verhuren van woningen zijn er regels en wordt het, vanaf 1 januari 2024, verplicht een registratienummer aan te vragen. Dit nummer moet de verhuurder vermelden in de advertenties, website of andere platforms. Ook geldt, vanaf 1 januari 2024, een maximum van 63 dagen dat een bewoner zijn of haar woning, bijvoorbeeld tijdens vakanties, aan toeristen mag verhuren en moet elke verhuring worden gemeld via de landelijke website www.toeristischevehttp://www.toeristischeverhuur.nlrhuur.nl (vanaf 1 januari 2024 beschikbaar).

Meer informatie kunnen inwoners vinden op www.katwijk.nl/eerlijkwonen