Ingezonden: VVD

Volgende week debatteert de gemeenteraad over de nieuwe Huisvestingsverordening. Het doel van deze verordening, volgens het gemeentebestuur, is als volgt: “Het grip houden op wijzigingen in de samenstelling van de woonruimtevoorraad in Katwijk, onrechtmatig gebruik voorkomen en de schaarse woonruimtevoorraad beschermen.” De verordening is echter zo slecht onderbouwd, dat de gemeente grote juridische risico’s loopt wanneer de gemeenteraad hiermee zou instemmen.

De belangrijkste pijler in de verordening is een opkoopbescherming. Dit houdt kortgezegd in dat woningen niet zomaar meer kunnen worden aangekocht door investeerders om te verhuren. Klinkt misschien sympathiek, maar deze opkoopbescherming moet wel deugdelijk worden onderbouwd. Recente rechtszaken laten zien dat de Raad van State reeds meerdere gemeenten heeft teruggefloten en tot betaling heeft gedwongen wanneer die onderbouwing onvoldoende was.

Loze argumentatie
Om maar met de deur in huis te vallen: de onderbouwing van de verordening rammelt aan alle kanten. De belangrijkste argumenten zijn een toename van het aantal investeerders, verdringing van starters en meer leefbaarheidsproblemen in wijken. Alle drie kunnen feitelijk echter niet worden onderbouwd, volgens een rapport van adviesbureau Companen uit juli 2022.

Het rapport toont aan dat het aantal investeerders niet toeneemt, maar juist afneemt: het aandeel verkochte woningen door investeerders is in vijf jaar gedaald van 4% naar 2%, mede door nieuwe landelijke wetgeving. Verdringing door starters kan volgens het rapport niet worden bewezen (“Verdringing van koopstarters door het opkopen van goedkope en middeldure woningen door investeerders kan echter niet worden aangetoond.”). Datzelfde geldt voor leefbaarheidsproblemen door investeerders: “In de praktijk worden in enkele buurten in Katwijk aan Zee en enkele buurten in Rijnsburg leefbaarheidsproblemen ervaren. Deze problemen zijn bekend bij de gemeente, maar er is geen statistische bron waarmee de problemen kunnen worden aangetoond.”

Het kan natuurlijk een politieke keuze zijn iets te beslissen. Dat hoeft feitelijk niet altijd de ‘beste’ keuze te zijn. Maar in dit geval gaat de gemeente geheid tegen een juridische muur aanlopen. Dat moeten we absoluut voorkomen. De VVD zal in het debat dan ook inbrengen tegen het huidige voorstel te zijn.