Op dinsdag 17 januari is de eerste voorbereidingsavond voor Kamp Oekraïne 2023. ‘We gaan er van uit dat we als Stichting Oekroe op de een of andere manier deze zomer kampen kunnen organiseren voor kansarme kinderen/vluchtelingenkinderen in Oekraïne.’

Hetzij door er zelf met een groep vrijwilligers heen te gaan, hetzij door ondersteuning van plaatselijke kampen daar. Dinsdag 17 januari geeft men actuele informatie over de mogelijkheden die er zijn.

Belangstellenden vanaf 17 jaar worden van harte uitgenodigd op

Westerpark 150, Rijnsburg, van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur. Info: www.oekroe.nl. 06-53714712.

Stichting Oekroe organiseert sinds 2003 kinder/jongerenkampen in Oekraïne en heeft een heel breed betrouwbaar netwerk in Oekraïne.