“Wij kijken ernaar uit om samen met alle partners te werken aan een prachtige nieuwe woonvoorziening voor de ouderen van Katwijk”

Planontwikkeling Salem
DSV is in 2021 gestart met de plannen voor de nieuwbouw van Salem op de oude plek van het woonzorgcentrum aan de Duindoornlaan in Katwijk. DSV wil hier zoveel mogelijk plekken voor ouderen creëren. In elk geval minimaal het aantal dat er nu ook in de tijdelijke huisvesting van Salem in Rijnsburg is. Er is een sterk groeiende vraag naar plekken in woonzorgcentra voor ouderen in de regio. Komende jaren zal dit alleen nog maar verder stijgen. Dat wijzen diverse onderzoeken uit. DSV is financieel gezond en kan deze nieuwbouwplannen dragen. Eind 2021 kocht DSV de 15 aanleunwoningen van Dunavie op het Salem terrein. Het plangebied is daardoor groter en logischer geworden. Het is een prachtige locatie aan de duinen.

Projectgroep en architect
DSV heeft nu een speciale Projectgroep voor de Planontwikkeling van Salem samengesteld, die met enthousiasme aan de slag gaat voor het nieuwe Salem. Ook is er een architect met veel kennis en ervaring binnen de zorgsector aangetrokken. De projectgroep bestaat uit: Arjen Mels – Projectadviseur, Mondria Advies; Charlot ten Dijke en Lejla Duran- Architect, Tangram Architekten; Diederik Visser – Manager Wonen & Service, Willemijn Wittkämper – Manager Intramurale Zorg, Jan Hoogendoorn- Coördinator Huisvesting en Joke de Niet – Project Assistent, DSV|verzorgd leven.

Samenwerking
DSV wil voor de nieuwbouw het proces zorgvuldig afwegen, plannen en uitvoeren. Alles in goed overleg en samenwerking met alle partners. In de voorbereidingen voor de plannen haalt DSV ideeën en wensen voor de nieuwbouw op van binnen en buiten de organisatie. Het nieuwe Salem moet een mooie, moderne locatie van DSV worden, waar ouderen in Katwijk naar hun wensen en plezierig kunnen wonen en leven. Gelegen in de duinen en midden in het dorp, verbonden met de omgeving. De eerste schetsen worden besproken met de gemeente om te kunnen beoordelen of het ontwerp aansluit op de randvoorwaarden van de gemeente. De businesscase voor de nieuwbouw wordt nu voorbereid. De ontwerpfase loopt door naar 2023. Afhankelijk van het vergunningentraject zal de bouw in 2023 of 2024 starten. Uiterlijk 2025 wil DSV de nieuwe locatie in gebruik gaan nemen.

Aanwinst voor de buurt
Zodra de eerste schetsen wat verder uitgewerkt zijn, zullen er ook avonden met de bewoners uit de buurt gepland gaan worden. “Dit vinden we belangrijk. In de visie van DSV moet dit nieuwe complex een aanwinst voor de buurt worden. Een buurt waar jong en oud elkaar zal blijven ontmoeten. Hier wil je later oud worden. Nieuw Salem wordt een combinatie van een sterke buurt, een prachtig gebouw, een hoogwaardig landschap en verrassende zorgtechnologie. Maar het belangrijkste zijn natuurlijk de collega’s en de vrijwilligers die iedere dag verschil maken”, aldus de bestuurder Jan de Vries van DSV. “ Na de zomervakantie verwacht DSV de eerste beelden te presenteren.

DSV|verzorgd leven
DSV|verzorgd leven is een Protestants-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg binnen de gemeenten Katwijk en Lisse. Onze zorg- en dienstverlening wordt zowel geboden aan mensen die verblijven binnen de woonzorgcentra als aan mensen die thuis wonen. Wij zijn vraaggericht, kleinschalig, lokaal betrokken en duidelijk zichtbaar voor de cliënt. Voor meer informatie over DSV, kijk op www.dsv-verzorgdleven.nl

Projectgroep Salem
v.l.n.r.: Lejla Duran, Diederik Visser, Jan Hoogendoorn, Willemijn Wittkämper, Arjen Mels, Charlot ten Dijke.