Ingezonden: CU

De hevige regenval van vorige week laat maar weer eens zien dat klimaatadaptatie een belangrijk thema moet zijn, ook in onze gemeente. Bij klimaatadaptatie worden er maatregelen genomen om de leefomgeving aan te passen aan een veranderend klimaat. Dat voorkomt niet alleen wateroverlast, het zorgt ook voor verdere vergroening van onze gemeente én voor verbetering van de biodiversiteit. ChristenUnie raadslid Niels Haasnoot: “Wij willen goed zorgen voor Gods schepping en daarom sta ik ook voor een groenere gemeente en moeten we sneller verduurzamen. Door een hogere ambitie op het gebied van klimaatadaptatie beperken we de schadenlast in de toekomst”.

De ChristenUnie heeft in de raadsvergadering van donderdag 30 juni jl. een amendement ingediend samen met de SGP en DURF waarbij nadrukkelijk wordt gekozen voor een verhoogde ambitie voor klimaatadaptatie. Goed zorgen voor Gods Schepping is voor de ChristenUnie, naast het bouwen van betaalbare woningen en goed zorgen voor onze naasten, topprioriteit in deze raadsperiode. “Ik ben dankbaar met de brede steun voor dit amendement”, aldus raadslid Niels Haasnoot die afgelopen donderdag ook zijn maidenspeech mocht houden in de gemeenteraad over dit onderwerp.