Ingezonden: PvdA.

Er moet snelheid en meer actie komen in het uitvoeren van de energietoeslag door de gemeente. En kan het niet zo zijn dat mensen geen recht meer hebben op minimaregelingen zoals kwijtschelding van gemeentelijke belastingen als zij gebruik maken van de toeslag. Er zijn signalen dat dit wel dreigt te gebeuren.

Er is al lange tijd sprake van een energietoeslag die huishoudens kunnen aanvragen. Maar pas sinds 12 april is hier beleid op gemaakt door de gemeente Katwijk. En in dit beleid ligt de nadruk op dat mensen die niet bekend zijn bij de gemeente zichzelf moeten melden. De PvdA vindt dit onvoldoende omdat juist de mensen die de energietoeslag hard nodig hebben zichzelf moeilijk melden. Truus Gerse daarom heeft het college bevraagd naar meer mogelijkheden.

Comments

comments

DELEN