Ingezonden: PvdA

Een veiliger snelfietspad in Valkenburg, waar geen auto’s dwars door het fietsverkeer rijden én waar de brandweer en ondernemers aan de Torenvlietslaan bereikbaar blijven: dat is het resultaat van de raadsvergadering van donderdag. In het plan van het college was het de bedoeling dat fietsers en autoverkeer het tijdelijke fietspad langs de N206 gezamenlijk zouden gaan gebruiken. Raadslid Tom Reedijk van de PvdA diende een motie in om deze onveilige situatie tegen te gaan. Met succes: het college moet nu werken aan een voorstel waarbij fietsers en auto’s gescheiden blijven.

Onveilige situatie op fietsroute naar Leiden
Op de plek van de tijdelijke N206 in Valkenburg zal in de toekomst een snelfietspad komen: een pad wat breder is en waar ook snelle e-bikes overheen gaan. Reedijk: “Dit fietspad vormt een belangrijke verbinding tussen Katwijk en Leiden. De bedoeling is dat je als fietser geen autoverkeer tegen komt en daardoor veilig en snel van A naar B gaat. ” In het collegeplan wat vanwege de PvdA-motie herzien moet worden zou het bij de Torenvlietslaan zo ingericht worden dat de brandweer en ondernemers tijdelijk van dit snelfietspad gebruik zouden maken . Deze ‘auto-te-gast-straat’ moest er komen totdat de nieuwe (apart liggende) ontsluitingsweg voor auto’s af is in de Tjalmastrook, het stuk tussen de Hoofdstraat en de N206 in.  Reedijk: “Het zal zeker nog enkele jaren duren tot die nieuwe ontsluitingsweg er is. Het fietspad al die tijd delen is niet logisch: fietsers zijn juist daar gewend geen rekening te hoeven houden met auto’s, laat staan met de brandweer die met hoge snelheid uitrukt. Als ze dat opeens wel moeten doen zorgt dat voor onduidelijkheid en onveiligheid. Ik ben blij dat met onze motie het fietspad gewoon fietspad blijft. En natuurlijk dat de brandweer en de ondernemers aan de Torenvlietslaan goed bereikbaar blijven”.

Zorgwoningen in De Woerd en Zijlhoek
Het was niet de enige verandering die de PvdA aanbracht in de plannen van de wethouder: in de Woerd en Zijlhoek komt bij de nieuwbouwplannen nu ook aandacht voor zorgwoningen. Naast de motie voor een veiliger snelfietspad diende Reedijk een amendement hierover in. Reedijk: “We zien dat er in Katwijk nu al tekorten zijn aan verschillende vormen van zorgwoningen. Maar ook aan opvang voor de meest kwetsbaren, zoals mensen met psychische problemen. Deze tekorten nemen in de toekomst alleen maar toe. Door daar nu op in te spelen bij de nieuwbouwplannen zorgen we ervoor dat we niemand in de steek laten. Het is ook iets waar wij in de verkiezingen een belangrijk punt van maakten: bouw het niet vol met villa’s maar bouw de woningen waar behoefte aan is!”.