Ingezonden: SGP

Van verschillende kanten kreeg de SGP-fractie signalen over gevaarlijke situaties tijdens de markt op vrijdag. Met name aan de kant van Zeeweg bij het Marktplein is het ronduit gevaarlijk, vooral ter hoogte van het fietspad. SGP-raadslid Jaap Klok stelde vragen aan het college om dit onder de aandacht te brengen. Het college belooft actie.

Omdat de marktkramen soms zelfs op de stoep staan aan de kant van de Zeeweg, zijn bij drukte de voetgangers en marktbezoekers genoodzaakt om het fietspad te gebruiken. Op zich is dit al een gevaarlijke situatie, waar nog bij komt dat de groenstrook tussen fietspad en de Zeeweg gebruikt wordt om fietsen te stallen. De voetgangers, die daar hun fietsen hebben gestald, steken vervolgens het fietspad over richting het marktplein. Dat leidt tot onoverzichtelijke, gevaarlijke situaties.
De gemeente onderkent deze onveilige, ongewenste situaties en zegt de SGP toe dit aan te pakken. Het afzetten van de groenstrook met hekken of linten wordt als niet effectief gezien, daarom wordt er op korte termijn gezocht worden naar extra fietsparkeerlocaties rondom het marktplein om zo een alternatief te bieden voor het stallen van fietsen in de groenstrook. Met name het gedrag van inwoners is hierbij belangrijk. Daarom zal ook communicatie ingezet worden om te informeren over de parkeerlocaties rondom het marktplein. Tijdens de marktdagen is ook handhaving aanwezig. De marktmeester is namelijk ook een BOA. Handhaving zal ook ingezet worden om snel verkeer en verkeerd geparkeerde auto’s en vrachtwagens te weren uit het gebied rondom het marktterrein.
De SGP is blij met deze acties en houdt de vinger aan de pols.