Vertraging dreigt voor het plan om te komen tot een Cultuurbedrijf in De Burgt in Rijnsburg en een vestiging aan het Emmaplein in Katwijk aan Zee. De auto blijkt het probleem; er zijn te weinig parkeerplekken en ook de capaciteit op de Rijnsburgse wegen zijn onvoldoende.

Wethouder Jacco Knape kan daarom nog geen voorstel naar de gemeenteraad sturen, maar wil wel in openbaarheid treden om te vertellen dat een complete uitwerking voor de realisatie van het Cultuurbedrijf zowel qua cultuuraanbod als ruimtelijke-en financiële vertaling gereed zijn. Er is nog één probleem te overkomen.

Parkeren
‘Toen we het Programma van Eisen rond aan het maken waren, bleek dat er rond het Emmaplein en De Burgt te weinig parkeerplekken zijn. Dat is niet continu, maar gaat om de piekmomenten.’ Het probleem speelt vooral in de avonduren, ‘dat is ook wel voorstelbaar, als je kijkt naar de multifunctionele ruimten. Als er tegelijk debatten, muzieklessen en een bibliotheekfunctie acties is. Dan zorgt dat voor een tekort aan parkeerplaatsen. Dat moet je oplossen voordat je verder gaat met je plan.’

Uiteraard is de gemeente aan het kijken naar oplossingen, maar daar moet onderzoek naar gedaan worden. ‘Hebben we capaciteit over? Bijvoorbeeld bij het Hoftuinplein? Of dichter in de buurt? Zijn daar nog lege parkeerplekken. Dan mag je die meetellen als restcapaciteit.’

Een extern bureau gaat nu onderzoek doen. Mocht er niet genoeg parkeerplek beschikbaar zijn, moet er een andere oplossing komen. Mogelijk een parkeerdek.

Bij het Emmaplein speelt het probleem minder, ‘dat kunnen we waarschijnlijk oplossen met de parkeergarage.’

Wethouder Knape verwacht in de eerste maanden van volgend jaar dat het onderzoek klaar is. ‘Daarna informeren we de gemeenteraad.’ 

‘We hebben de afgelopen periode met heel veel mensen gewerkt aan het resultaat wat er nu ligt. De cultuurpartners; muziekschool, K&O, bibliotheek, maar ook andere die meegedacht hebben met de projectgroep. Er ligt nu een gedegen voorstel dat voor 90 procent klaar is.’

Verkeersdrukte
Naast parkeren is de verkeersdrukte een uitdaging. ‘Qua mobiliteitsbewegingen (auto) zit Rijnsburg aan een maximum. Verplaatsing van functies door de realisatie van het Cultuurbedrijf levert veranderingen op in mobiliteitsbewegingen. De precieze impact hiervan dient nader onderzocht te worden.’ De gemeente wil de uitkomsten van het onderzoek direct gebruiken om een beter beeld te krijgen van de Rijnsburgse wegen. Het Cultuurbedrijf is immers niet de enige ontwikkeling in het dorp.

Belang
Wethouder Knape benadrukt in zijn brief nogmaals het belang van een Cultuurbedrijf. ‘De bibliotheek en de muziekschool hebben een bezuinigingstaakstelling meegekregen van  100.000 euro respectievelijk 150.000 euro per jaar met ingang van 2026. Door het samengaan in het Cultuurbedrijf en dat op minder locaties te exploiteren kan de dienstverlening efficiënter plaatsvinden. Het Cultuurbedrijf kan hierdoor volgens eerste berekeningen autonoom in 2026 259.000 euro besparen en vanaf 2027 290.500 euro.’

Ook zorgt het huisvesten van het Cultuurbedrijf in de Burgt voor winst op dat pand. ‘De huidige exploitatie van De Burgt bedraagt ongeveer 197.000 euro negatief. Door het Cultuurbedrijf onder te brengen in De Burgt, deze te belasten tegen marktconform tarief stijgen de indicatieve inkomsten naar 391.000 euro.’

Ondernemers in de Burg
De ondernemers in de Burgt zijn maandagmiddag geïnformeerd door de gemeente. De kans is groot – als dit plan uiteindelijk definitief is én door de gemeenteraad heen is – de ondernemers weg moeten. ‘We gaan er vanuit dat er voor de commerciële huurder geen plaats meer is. Voor de maatschappelijke voorzieningen; het wijkteam, kinderopvang, die kunnen blijven zitten.’

‘We beseffen dat deze boodschap een lastige is, maar het is wel de richting die we op gaan. Maar, er ligt nog geen besluit en we respecteren de huurcontracten.’ De ondernemers zijn zelf verantwoordelijk om andere huisvesting te vinden, en de gemeente wil met ze meedenken. Maar, ‘in eerste instantie ligt het bij de ondernemers zelf. We zien al dat het vanzelf gebeurd, ondernemers kijken als rond. We zijn op een goede manier met ze in gesprek.’

Comments

comments

DELEN