Er komt vanuit de gemeente een voorstel om weer in gesprek te gaan met SKA om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor de komende jaren. Die toezegging deed burgemeester Cornelis Visser donderdag nadat hij van de gemeenteraad het idee kreeg dat er meer mogelijk is.

‘Ook ik zou het wij-gevoel terug willen. Ik wil graag met SKA om tafel, maar ik moet ook de ruimte hebben om iets te bieden. SKA heeft drie eisen neergelegd. Het financiële tekort aanzuiveren, garantie voor de financiële risico’s en een langjarige binding met de gemeente.’

De oppositie ziet dat wel zitten. ‘Dat gesprek willen we heel snel voeren. Het vertrouwen moet echt terug,’ sprak René Slootweg. ‘Dan denk ik dat we met een voorstel komen,’ concludeerde de burgemeester.

Het feest van SKA gaat dit jaar niet door omdat de organisatie het niet rond krijgt. In gesprekken die na de zomer zijn geweest, bleek de gemeente niet bereid om garant te staan. Reden voor SKA om het hele feestje af te blazen.

De burgemeester verweerde zich op de late reactie richting de gemeenteraad met de reactie dat de communicatie met SKA vooral via brieven heeft gelopen en dat het college tot het laatste moment bezig is geweest om te kijken wat mogelijk was. ‘We hebben lang geprobeerd er samen uit te komen.’

De burgemeester stelde ook het jammer te vinden dat de raad nu zo reageert, terwijl ze zelf enkele jaren geleden de subsidie van 25.000 naar 15.000 euro naar beneden heeft bijgesteld. ‘Ik wil dan graag de garantie dat ik 30.000 euro per jaar kan besteden.’

Daar komt nu een voorstel voor.