De voltallige oppositie is ernstig geïrriteerd om de informatievoorziening van het college van burgemeester en wethouders richting de gemeenteraad. Donderdagavond werd een motie van treurnis ingediend tegen de burgemeester en de wethouders. Een motie van treurnis is een zwaar politiek middel om ongenoegen te uitten.

Carin Tawfik van D66 spreekt van een gele kaart. ‘Het college moet gaan werken aan het actief herstellen van vertrouwen. Hoe kunnen wij anders onze rol als hoogste orgaan van deze gemeente invullen?’

De motie van treurnis kwam ter sprake tijdens het debat over SKA. Die organisatie gooit de handdoek in de ring. Het vertrouwen in de politiek is weg. In augustus heeft SKA aangegeven het niet te redden zonder een garantie van de gemeente vooraf, extra subsidie en langjarige steun. De burgemeester gaf toen aan richting SKA dat niet te kunnen regelen.

De gemeenteraad verweet de burgemeester dat hij toen al naar de gemeenteraad had moeten komen om te bekijken welke mogelijkheden er zijn. Daar komt bij dat woensdagmorgen de pers werd geïnformeerd door de gemeente, en woensdagmiddag pas de gemeenteraad. D66 Katwijk spreekt van nalatig handelen. ‘Dat hebben we teruggezien in twee vormen. De houding richting een organisatie die zich al 30 jaar maximaal inzet, en nu koeltjes opzij wordt geschoven. De andere kant van het verhaal is de houding van het college naar de gemeenteraad. Die discussie willen we breder trekken. Meerdere malen is niet voldaan aan de informatieplicht aan de gemeenteraad. Het incident van woensdag is voor ons en vijf andere partijen de laatste druppel die de emmer deed overlopen.’

De burgemeester, als portefeuillehouder in dit dossier, had een lastige avond. De oppositie vond dat ook na alle kritiek de burgemeester niet goed genoeg heeft gereflecteerd. Daarom diende de partijen de motie alsnog in.

Op verzoek van de ChristenUnie kwam er een hoofdelijke stemming. De voltallige oppositie stemde voor de motie van treurnis. De voltallige coalitie van SGP, DURF, en ChristenUnie stemde tegen.