Ingezonden: VVD

Afgelopen week is de gemeente begonnen met het omwisselen van de afvalbakken. De gemeenteraad heeft voor de verkiezingen besloten om elk (laagbouw-)huishouden één extra afvalbak te geven, om te zorgen voor een betere scheiding van restafval en pmd-afval. De VVD is voorstander van nascheiding van afval en géén extra bakken, maar dat is op dit moment nog niet goed mogelijk. Het leveren van de nieuwe bakken en vervangen van de huidige bakken is een flinke operatie, die afgelopen week bepaald niet soepel verliep.

Social media stroomden over met reacties: oude afvalbakken bleven dagenlang op straat staan en nieuwe bakken werden niet of te laat geleverd. Wethouder Soetendal (Durf) erkende de problemen en stuurde een persbericht: de leverancier had ‘de grootte van de buurten overschat’ en had last van de regen. Nou viel de regen afgelopen week soms met bakken uit de lucht, maar gezien de tijd van het jaar is dat toch weinig verrassend.

De wethouder belooft na vragen van de VVD beterschap. Vanaf deze week moet de wisseling – t/m november worden in totaal 40.000 nieuwe bakken bezorgd – beter verlopen. Waar nodig wordt extra personeel ingezet, en eventueel zal ook personeel vanuit de gemeente bijspringen indien nodig. De VVD is content dat de wethouder nu aan de slag gaat en houdt de vinger aan de pols.