Ingezonden: VVD.

Nu het afgelopen jaar achter de rug is, blikken we graag nog een keer terug. Vooral het anti-autobeleid van het college hield ons veel bezig. Zo verzetten we ons onder meer tegen de sluiting van het tunneltje onder de Zanderij (helaas zonder succes), veel duurdere tweede bewonersvergunningen en strengere regels rondom parkeren op eigen terrein. Wel kregen we een meerderheid achter ons voorstel om de eerste twee uur parkeren in garages in de winter gratis te houden.

Daarnaast waren er natuurlijk nog tal van andere onderwerpen waar we ons als VVD hard voor maakten, zoals (verkeers)veiligheid, het behoud van Panbos, het nieuwe pand van de door brand getroffen fietsenmaker Hoekstra Wheels, veiligheid op en rond het Katwijkse strand, een (unaniem aangenomen) initiatiefvoorstel voor versterking van onze Rekenkamer, tegen het uitverbod voor voetbalsupporters, een proef met elektrisch laden vanuit huis, openstelling van winkels op de zondag voor de kerst en nog véél meer, terug te vinden via het archief van onze website.

Tot slot legden we vele werkbezoeken af, spraken we met ondernemers en inwoners en probeerden we zo veel als mogelijk te communiceren over onze werkzaamheden, onder meer via posts op onze website en social media. Vol energie gaan we daarmee door in dit nieuwe jaar!