Veilig Verkeer Nederland (VVN) Katwijk organiseert op 3 en 4 april het VVN praktisch verkeersexamen voor kinderen uit groep 7 van scholen in Katwijk en Valkenburg en op 6 april voor Rijnsburgse basisscholen.

VVN Katwijk heeft vrijwilligers nodig om te helpen bij de organisatie en uitvoering van het praktijkexamen. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website vvn.nl/eenhandjehelpen of bij gerardbol@live.nl.

Het VVN praktisch verkeersexamen is een belangrijk moment voor kinderen om te laten zien dat ze de verkeersregels kunnen toepassen in het echte verkeer. ‘Door te helpen als vrijwilliger lever je niet alleen een bijdrage aan de verkeersveiligheid van de kinderen, maar ook aan de gemeenschap.’