UWV verstrekte in Holland Rijnland in februari 2023 4.061 WW-uitkeringen. Hiervan waren er 360 bestemd voor werkzoekenden met een zorg & welzijn-beroep. Dat is ongeveer 9% van het totaal. Tien zorgfuncties merkt UWV aan als structureel kansrijk. Het gaat dan vooral om groeps- en woonbegeleiders, verzorgenden IG en algemeen verpleegkundigen. Eind 2022 stonden voor deze functies zo’n 725 vacatures open in Holland Rijnland.

UWV verstrekte eind februari 2023 in Holland Rijnland 4.061 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen nam af met 27 WW-uitkeringen, een daling van 0.7%. UWV keerde 507 WW-uitkeringen uit aan werkzoekenden met een zorg & welzijn-beroep. Dat is 12,5% van het totaal. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aan WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is voor Holland Rijnland met 1,3% iets lager als voor heel Nederland(1.6%).