Belangrijke bestuurlijke mededeling  voor alle leden van RTV Katwijk

      Bestuur RTV Katwijk treedt af per 28 mei a.s.

 Het bestuur van RTV Katwijk heeft unaniem besloten om met ingang van 28 mei aanstaande af te treden. Reden is het grote verschil van mening tussen het bestuur en een meerderheid van de medewerkers omtrent de voorgenomen oprichting van een federatie samen met Omroep Bo.

De voorliggende plannen om als RTV Katwijk te komen tot een federatie in oprichting samen met Omroep Bo werden door het bestuur vrijdagavond 21 mei met de medewerkers besproken. Het was voor het bestuur van de lokale omroep belangrijk om te weten hoe deze medewerkers, er hadden zich er ruim vijftig aangemeld, aankeken tegen deze plannen. Uit de persoonlijke peiling aan het einde van deze medewerkersavond, welke via Teams werd georganiseerd, bleek dat een meerderheid deze plannen niet kon ondersteunen.

Geen vervolg van de ALV van september 2020

Het bestuur is zeer intensief na de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 23 september 2020 aan de slag gegaan samen met Bo, i.s.m. de gemeente Katwijk, om een genomen principebesluit verder uit te werken. De meerderheid van de leden van de vereniging RTV Katwijk had in deze ALV namelijk besloten om samen te gaan met Bo in een federatieve vorm met behoud van de eigen zendfrequentie en de lokale identiteit.

Geen vertrouwen in de plannen en het bestuur

De uitslag van deze peiling op de medewerkersavond maakt een ALV overbodig, want het zijn immers deze medewerkers die met elkaar de toekomst van RTV Katwijk als kansrijke en professionelere lokale omroep met diverse samenwerkingspartners in een immer bewegend medialand vorm moeten gaan geven.

Dit onoverkomelijke verschil van inzicht over de te volgen koers, om ook de Katwijkse lokale identiteit in de toekomst te kunnen borgen in een streekomroep, heeft geleid tot het unaniem genomen bestuursbesluit om af te treden en de komende dagen als bestuur louter de lopende zaken af te ronden. Deze moeilijke beslissing werd mede versterkt door het gebrek aan vertrouwen in de bestuursleden persoonlijk. Het is nu aan de medewerkers om verder vorm te geven aan een toekomstbestendige lokale omroep die past in de plannen van de overheid.

Wat betekent dit voor u / jullie als lid van de vereniging RTV Katwijk?

Het is nu aan de leden van de vereniging RTV Katwijk om met elkaar, op zo kort mogelijke termijn, een Algemene Leden Vergadering uit te gaan schrijven om in eerste instantie nieuwe bestuursleden te kunnen verkiezen.

Waarom is dat noodzakelijk? Een nieuw bestuur kan en moet de gesprekspartner worden van de gemeente, van Omroep Bo, van al onze relaties en zo ook voor alle bestuurlijke ontwikkelingen om zo RTV Katwijk naar een goede toekomst te kunnen begeleiden. En daar is zeker haast bij geboden gezien alle landelijke ontwikkelingen.

Bij wie kunt u terecht dan als lid, mogelijk op verre afstand van al deze bestuurlijke ontwikkelingen? Als vertrekkend bestuur kunnen we in eerste instantie louter verwijzen naar de briefschrijvers die hun minderheidsbesluit van de ALV van onze vereniging in de Katwijkse politieke arena kenbaar maakten in de raadscommissie van 21 januari jl. om er zo een ander (politiek) besluit van te laten maken.

Dank voor (jo)uw vertrouwen alle jaren in ons als bestuur van RTV Katwijk en het ga (jo)u goed!

Bart van der Pol,

Voorzitter a.i.,

RTV Katwijk.