Een delegatie van het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) heeft een eerste kennismakingsgesprek gehad met minister P. Adema (LNV), meldt de gemeente in een persbericht. Katwijk is onderdeel van het BPV. Tijdens het gesprek werd eveneens de Almanak over de strategische visie van het BPV aan de minister overhandigd door de voorzitter van het BPV en gedeputeerde visserij in Zeeland, Jo-Annes de Bat.

Allereerst zijn een aantal actuele onderwerpen benoemd, zoals de vergunningsproblematiek in de garnalensector en de brandstofcompensatie.

Jacco Knape, wethouder in Katwijk: ‘We hebben een goed gesprek met de minister gehad over het belang van de visserijsector. Tijdens het gesprek hebben we aandacht gevraagd voor de vissers, maar ook voor de bedrijven in de hele visserijketen. De minister begrijpt goed voor welke uitdagingen de visserijsector staat. Daarnaast hebben we benadrukt wat de visserij betekent voor de gemeenschap en de identiteit van vissersdorpen.’

Daarnaast ging het vooral over het samen de schouders zetten onder een toekomstbestendige en duurzame visserijsector. De saneringsregeling die net gesloten is slaat een gat in de vloot en heeft betekenis voor de vissers, maar ook voor de hele keten die er mee verbonden is en voor de visserijgemeenschappen.

Gedeputeerde De Bat hierover: “Het blijft moeilijk te zien dat de sanering zo’n grote impact heeft. Juist omdat voedselzekerheid de komende jaren echt een thema gaat worden. Des te belangrijker is het dat voor degene die overblijven een perspectief wordt geschetst wat houvast heeft voor de komende 10 a 20 jaar. Alleen dan zal er ruimte komen voor innovaties en investeringen. Aan het perspectief, de minister noemde het ‘het visserij-offensief’, willen we als BPV graag gezamenlijk gaan werken met het ministerie. Ook internationale samenwerking is hierbij van belang omdat het visserijbeleid immers grotendeels in Brussel wordt bepaald’.

Omdat er juist ook veel sociaaleconomische gevolgen zullen zijn voor de gemeenschappen, zoals Katwijk, waaruit vissers voortkomen en voor de achterliggende keten, gaan we als lokale overheden samen optrekken met het ministerie om de visserijgemeenschappen sterker te maken/houden. Hiervoor zouden middelen vanuit het Klimaatfonds beschikbaar kunnen komen. De resultaten van de Economische Impact Analyse waar momenteel aan wordt gewerkt door Wageningen Universiteit, zal daar belangrijke input voor vormen.

Het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) is het platform voor provinciale en gemeentelijke bestuurders dat de sociaal economische belangen van de visserijgemeenschappen behartigt. Het Bestuurlijk Platform Visserij vertegenwoordigt 6 provincies en 17 gemeenten. Voorzitter van het BPV is Jo-Annes de Bat, gedeputeerde van Zeeland.

Vorig artikelDit in Katwijk NU op vrijdag 2 december
Volgend artikel1,88 miljoen voor ventilatie Katwijkse scholen