Bewoners van de J.W. Frisodreef in Cleijn Duin kunnen met een gerust hart slapen. Ze hoeven niet 30 centimeter tuin inleveren aan de gemeente. De gemeente heeft positief besloten over het beroep op verjaring van de bewoners.

De gemeente kondigde met een strenge brief begin mei aan dat de bewoners voor 26 juni 30 centimeter tuin moesten afstaan. Beroep was niet mogelijk. De gemeente was van mening dat de grond van hen was, en door herinrichtingsplannen van de straat had de gemeente de grond nodig.