De nieuwbouw aan 114 nieuwe woningen in de Hoornes Noordoost start na de zomer. Dat heeft woningcorporatie Dunavie medegedeeld aan bewoners van de wijk. Het gaat om de eerste fase rondom de Boerslaan/Suurmondstraat. In 2026 moeten de woningen opgeleverd worden.

Deze week start men met het kappen en snoeien van de bestaande bomen. Daarna wordt in het voorjaar het terrein gereed gemaakt en na de zomer start de bouw dan echt. De 81 sociale huurappartementen aan de Boerslaan werden in 2019 al gesloopt. Sinds die tijd ligt het terrein braak. In 2026 moeten de 43 middeldure en 71 sociale huurappartementen klaar zijn.

Naast de twee gebouwen rondom de Boerslaan/Suurmondstraat worden de komende jaren plannen uitgewerkt voor de andere appartementencomplexen in de Hoornes Noordoost. Het gaat dan om de Helmbergweg, Boekhorststraat en Langeveldstraat. Die bewoners zijn geïnformeerd over de sloop en nieuwbouwplannen.