Ingezonden: CDA.

Het CDA is kritisch over het plan om de overgangsregeling voor parkeren op eigen terrein ineens aan te scherpen. Het college wil inwoners met een eigen parkeerplek in de toekomst minder of geen parkeervergunningen meer geven en wijkt nu af van de eerder afgesproken regeling.

Kort door de bocht
CDA-raadslid Jacco van Duijn maakte er afgelopen donderdag een punt van bij wethouder Mostert: “Er was duidelijk afgesproken dat er geen vergunning wordt weggehaald bij inwoners met een parkeerplek op eigen terrein totdat er wordt verhuisd. Nu komt er ineens een afwijkende overgangsregeling omdat dit oneerlijk zou zijn. Dit is voor ons echter te kort door de bocht. Dit gaat voor sommige bewoners nogal wat betekenen.”
De wethouder liet weten dat er niet kan worden gewacht op verhuizingen en dat de schaarste moet worden verdeeld omdat er te weinig parkeerplekken zijn. Het CDA wil in ieder geval dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd over hoe de uitvoering eruitziet en meepraat over hoe wordt omgegaan met schrijnende gevallen.

Onnodig
Van Duijn: ”De wethouder gaat betrokken bewoners binnenkort een brief sturen en dat gaat, vrees ik, een hoop gedoe in de samenleving opleveren. De vraag is of dat effectief besturen is als de wethouder pas daarna in gesprek gaat met de raad over de schrijnende gevallen, zoals bijvoorbeeld een garage die is omgezet tot een slaapkamer. Daarnaast is voor ons de oude regeling nog steeds voldoende. Een aanscherping die veel mensen onnodig treft is voor ons niet nodig”.