Ingezonden: CDA

De inspraak voor zowel bewoners als de gemeenteraad voor het project Havenscharnier is niet op orde. Een poging van de voltallige oppositie om dit te herstellen werd door ChristenUnie, Durf en SGP weggestemd.

Talloze vragen
Het gebied langs en achter het Prins Hendrikkanaal – ‘het Havenscharnier’ – ondergaat een grote transformatie. Denk bijvoorbeeld aan de punt van de Redschuur en het voormalige Rabobankgebouw. Bewoners zijn hier echter onvoldoende bij betrokken. Er leven bij hen nog talloze vragen, bijvoorbeeld over de leefbaarheid, verdichting en hoogbouw, het groen, erfgoed, effect op hittestress en positionering van de Zwaaikom. CDA-woordvoerder Barend Tensen: “Inwoners en omwonenden moeten bij dit soort grootschalige bouwprojecten de kans krijgen om vragen te stellen. Betrokkenheid van inwoners vinden wij een groot goed.”

Vertraging
Het besluit over burgerparticipatie en het participatieplan dat hebben geleid tot de gebiedsvisie (de uitgangspunten voor een later op te stellen bestemmingsplan) ontbreken zelfs volledig. Tensen: “Dat is zeer onverstandig, want slechte participatie kan later leiden tot flinke vertraging en langere procedures. En daar zit niemand op te wachten.” De gemeenteraad moet zich vooraf – als gekozen volksvertegenwoordigers – kunnen uitspreken over wat er in het plangebied wenselijk is, zoals het aantal en het type woningen, de parkeernorm en de groenambitie. Die stap wordt nu overgeslagen en dat is niet goed voor de lokale democratie.
 
Macht en tegenmacht
Het CDA staat voor een open bestuursstijl en hecht veel waarde aan samenspel tussen gemeentebestuur, volksvertegenwoordigers en inwoners. Daar worden besluiten alleen maar beter van. Tensen sprak donderdagavond aan het einde van het debat de hoop uit dat het college in het vervolg zorgvuldiger met de participatie omgaat.