Ingezonden: DURF

Vorige week is een begroting met veel ambities gepresenteerd. We zetten ons in voor het bouwen van (betaalbare) woningen en het tegengaan van (energie)armoede. Daarnaast is er een sterke sociale paragraaf, zodat we goede ondersteuning voor onze inwoners kunnen bieden. Er komt meer ruimte voor jongeren en de horeca. Kortom, we willen investeren in de toekomst en maken daarbij scherpe keuzes. DURF wil de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk houden. Daarom zijn we tevreden dat de OZB volgend jaar niet extra wordt verhoogd.

De opgaves waarmee we worstelen worden daadkrachtig aangepakt om onze gemeente sterk en weerbaar te houden. Komende weken zullen we verschillende onderdelen uit de begroting verder uitlichten en inzoomen op de keuzes die zijn gemaakt.

Ambitieus plan tegen energiearmoede
Vorige week heeft het college de aanpak van de energiecrisis in onze gemeente gepresenteerd. Een goede zaak want steeds meer inwoners, verenigingen, kerken, sportclubs en ondernemers komen in de problemen. Wij zetten hier graag de voorgestelde maatregelen op een rij:

  1. De energietoeslag van 1.300 euro voor zowel dit jaar (2022) als volgend jaar (2023) wil het college mogelijk maken voor huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum.
  2. De minimaregelingen worden verruimd.
  3. In overleg met de scholen zet het college een pilot op waarbij scholen geld aan kunnen vragen om een gratis ontbijt en/of lunch te verstrekken aan de leerlingen die dit nodig hebben.
  4. Er komt een klusteam. Dit klusteam gaat mensen helpen met kleine energiebesparende maatregelen, die direct effect in huis hebben om tocht en warmteverlies te voorkomen.
  5. Het college stelt een fonds voor om de prijsstijging van de energiekosten te dempen voor maatschappelijke organisaties en verenigingen die in grote problemen komen.
  6. Er komt een Katwijks Isolatiefonds (KIF) om inwoners te helpen met isoleren. Met een energieloket worden inwoners geholpen bij het aanvragen subsidies en een duurzaamheidslening.

De grote stappen worden nu door het Rijk gezet met het prijsplafond en een regeling voor verenigingen en het MKB. Maar gemeentes kunnen ook veel doen om de pijn te verzachten. De komende periode worden alle maatregelen verder uitgewerkt om onze kwetsbare inwoners te kunnen ondersteunen. DURF is van mening dat dit pakket van maatregelen, samen met de keuzes die in de begroting zijn gemaakt, hard nodig zijn om de pijn en zorgen van veel huishoudens te verzachten.