Ingezonden: ChristenUnie.

Op 23 mei organiseerde de ChristenUnie Katwijk een thema- avond over het gebruik van drank en drugs. Een avond waarop ook de relatie met de openbare orde en veiligheid meerdere malen ter sprake kwam. Helaas wordt onze gemeente de laatste tijd geteisterd door geweldsincidenten die in min of meerdere mate gerelateerd zijn aan drugs. Katwijk heeft te maken met grote stedenproblematiek en daar moet ook dusdanig op worden geacteerd.

Vanavond vergadert de gemeenteraad over de ontwikkelingen van de veiligheid in Katwijk met de teamchef van de politie. En ook afgelopen nacht heeft er helaas een incident in de Blekerij plaatsgevonden in de vorm van een explosie.

Heeft drugs(handel) een relatie met deze incidenten? Dat is voor ons lastig aan te tonen. De experts tijdens onze thema- avond (jongerenwerk, platform Kocon, De Brug, BOA’s etc) hebben echter wel aangegeven dat de incidenten van de afgelopen tijd niet ‘uit de lucht’ komen vallen. De teamchef van de politie heeft tenslotte vorig jaar al aangegeven dat de Katwijkse drugsproblematiek een steeds harder karakter krijgt en dat er de vrees is dat binnenkort het eerste schot valt.

Vanavond dus een belangrijke vergadering. De ChristenUnie zal aandacht blijven houden voor middelengebruik/misbruik en het verband met geweldsincidenten. Preventie én repressie gaan daarbij hand in hand. We hebben in onze gemeente unieke integrale samenwerkingen, zoals het Platform Kocon. Het is onacceptabel dat inwoners zich onveilig voelen. Grote stedenproblematiek vergt dus ook een vooruitstrevend veiligheidsbeleid waarbij we als Katwijk een stevige leidende rol in de regio moeten hebben. Onveiligheid houdt zich niet aan gemeentegrenzen en daarom is het van belang om dit regionaal aan te pakken.