Ingezonden: ChristenUnie.

Op dinsdag 10 mei waren Geesje en Niels als vertegenwoordiging van de ChristenUnie-fractie aanwezig bij Prohles om te spreken over actuele zaken met betrekking tot het onderwijs.

Allereerst kwam de Christelijke Opleidingsschool (COS) ter sprake waaraan onlangs de monumentenstatus is toegekend. Dat maakt de verbouwingsplannen complex, omdat meerdere belangen moeten worden afgewogen. De ChristenUnie wil enerzijds modern, toekomstbestendig en duurzaam onderwijs combineren met de waarde die erfgoed heeft. Daarover zijn de gemeente, de erfgoedcommissie en Prohles nog in gesprek.

Er zijn meer scholen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg die aandacht verdienen. Veel schoolgebouwen zijn verouderd en hebben een slecht binnenklimaat. De ChristenUnie Katwijk wil dat onze schoolgebouwen aansluiten bij de onderwijsbehoeften. Omdat de financiële mogelijkheden beperkingen kennen, zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Onderwijs(huisvesting) kan meer integraal worden betrokken. De fractie van de ChristenUnie gaat de komende periode met verschillende schoolbesturen in gesprek om alle wensen, bedenkingen en criteria te bespreken.

Door de coronacrisis merken de scholen dat er veel meer ziekmeldingen zijn. Daardoor kunnen achterstanden oplopen, al spelen de scholen onder Prohles wel in op online onderwijs vanuit huis mocht een leerling afgemeld zijn. De ChristenUnie is blij om te horen dat dit gebeurt, zodat er ook vanuit huis meegedaan kan worden.

Tot slot vinden we het mooi om te zien hoe Prohles bezig is om op Valkenhorst een nieuwe school te realiseren. Wat betreft Prohles en ook de ChristenUnie is er daar ruimte voor zowel openbaar onderwijs als ook (algemeen en religieus) bijzonder onderwijs.

Comments

comments

DELEN