Ingezonden: CU

Bij de politie, ook in Katwijk, staat de capaciteit onder druk en zijn er zorgen over de inzetbaarheid. De komende jaren blijft de capaciteit onder druk staan. In een commissievergadering op 13 oktober jl. werd hierover gesproken. “We vinden dit zorgwekkend en alhoewel dit een landelijk probleem is moeten we hier lokaal doen wat in ons vermogen ligt om de werkdruk van de politie te verlichten” aldus fractievoorzitter van de ChristenUnie Jan-Willem van der Vijver. “Om die reden hebben we een motie ingediend met als doel lokaal meer aandacht te genereren voor het vrijwilligerswerk bij de politie en de poule met vrijwilligers bij de politie uit te breiden. Van financieel specialisten tot vrijwilligers die preventietips geven tegen woninginbraken, van mensen die aangifte hebben gedaan op de hoogte houden van de voortgang tot en met administratieve werkzaamheden. Achter het ‘blauwe werk’ op straat is een grote organisatie waar veel te doen”.

Bij veel mensen is nog onbekend dat je vrijwilliger kunt worden bij de politie en dat dit niet alleen op straat kan, maar ook in andere specialisaties zoals bij cybercrime en op financieel- economisch gebied. Daarmee zorgen deze vrijwilligers ervoor dat de werkdruk op straat en op andere functies wordt verlicht. Bovendien staat er een vergoeding tegenover dit vrijwilligerswerk. “Het is van groot belang om juist nu de lokale politie te ondersteunen in het terugbrengen van de werkdruk en bovendien vergroten inwoners van onze gemeente als politievrijwilliger het zogenaamde kennen en gekend worden principe” aldus van der Vijver.

De motie die werd ingediend door de ChristenUnie werd mede ingediend en gesteund door alle politieke partijen in de gemeenteraad. Van der Vijver: “We zijn erg blij met deze brede steun en dat maakt het signaal over de zorg m.b.t. de capaciteit van de politie alleen maar krachtiger”.