Ingezonden: ChristenUnie.

‘Goed voorbeeld doet goed volgen’ was het thema van de ChristenUnie tijdens de Algemene Beschouwingen. Tijdens deze beschouwingen diende raadslid Ben van der Plas namens de ChristenUnie een motie in om te komen tot een dementievriendelijke gemeente. Dit was een van de concrete speerpunten uit het verkiezingsprogramma. Ben van der Plas: “Het is een taak van de gemeente om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Uit bevolkingsonderzoek blijkt dat het aantal mensen met dementie (290.000 in 2021) tot 2050 zal oplopen tot 620.000. 1 op de 5 Nederlanders krijgt dementie. Dit zal ook merkbaar gaan worden in onze gemeente.

Maatschappelijke kennis, kunde en vaardigheden om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving is cruciaal. Een keurmerk ‘dementievriendelijke gemeente’ is dus van belang. “We zijn blij dat onze motie door de gehele gemeenteraad is gesteund”, aldus raadslid Ben van der Plas. Een dementievriendelijke gemeente stimuleert en faciliteert burgers, bedrijven en organisaties om zich actief in te zetten voor een dementievriendelijke samenleving. Zo ontstaat er een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar de bibliotheek gaan etc. Op de website www.samendementievriendelijk.nl/gemeenten staat meer informatie over wat het keurmerk ‘dementievriendelijke gemeente’ gaat betekenen voor Katwijk.