Ingezonden: ChristenUnie.

Op maandagavond 30 mei jl. bracht een delegatie van de gemeenteraad, waaronder ChristenUnie raadsleden Geesje Haasnoot en Jan-Willem van der Vijver, een bezoek aan de voedselbank Katwijk. De voedselbank is sinds 2020 gevestigd in de voormalige school de Dubbelburg in Rijnsburg. Vanuit de voedselbank werden de nodige zorgen geuit over de toekomst aangezien de huidige huurovereenkomst per 2025 afloopt. De ChristenUnie vindt het van groot belang dat er snel perspectief komt voor de voedselbank met betrekking tot de huisvesting. Al het geld dat nu gereserveerd wordt voor een mogelijke verhuizing kan tenslotte beter naar de armoedebestrijding. “We zijn dan ook blij dat wethouder Gerard Mostert hier werk van maakt en dat perspectief heeft toegezegd”, aldus fractievoorzitter Jan-Willem van der Vijver.

Bij de Voedselbank Katwijk zijn er meer dan 500 inwoners die wekelijks ondersteuning krijgen en zijn er meer dan 80 vrijwilligers actief. Vanuit de ChristenUnie constateren we ook dat er een goede samenwerking is met de verwijzende organisaties en de gemeente. Raadsleden van der Vijver en Haasnoot waren tijdens het bezoek ook onder de indruk van de huidige locatie. De voormalige school leent zich uitstekend voor alle activiteiten van de Voedselbank. Dankzij een donatienetwerk is er ook behoorlijk geïnvesteerd in het gebouw. “Het ziet er allemaal prachtig en netjes uit en dat is ook van groot belang voor de klanten”. Naast de voedseluitgifte zijn in het pand ook een tweedehands kledingwinkel en kapsalon gevestigd. “Bestuurslid Robert- Jan van Rijn heeft ons daar vol passie meegenomen in wat daar allemaal voor mensen wordt gedaan en dat is hartverwarmend”.

In de raadsvergadering van 16 juni jl. is er ook een motie aangenomen door een aantal partijen, mede ingediend door de ChristenUnie, waarbij werd opgeroepen om de huurovereenkomst van het gebouw van de Voedselbank met minimaal vijf jaar te verlengen, deze motie werd met brede steun aangenomen. “We zijn dankbaar dat dit college daar al werk van maakt en door deze motie gesteund wordt in die taak