Ingezonden: ChristenUnie

Doorgaan met woningen bouwen, ook in het Havenscharnier, zegt de ChristenUnie. Depressieve jongeren omdat ze geen huis kunnen vinden, kwetsbare mensen die zoeken naar een toegankelijke woning met de juiste zorg, gebroken gezinnen op zoek naar woonruimte. Dit algemeen belang weegt voor de fractie van de ChristenUnie erg zwaar. “Woningbouw frustreren is funest voor al deze doelgroepen die op zoek zijn naar een woning” zegt woordvoerder Niels Haasnoot.

Woningen op papier wil iedereen, maar in ‘plannen’ of ‘luchtkastelen’ kun je niet wonen. Om veel woningen te kunnen bouwen, moet je soms de lucht in. Dat kan als de omgeving nauw wordt betrokken bij de verdere plannen zodat de woningen zo goed mogelijk worden ingepast in de omgeving”. Er is dus helemaal geen sprake van een ‘Manhattan aan de Rijn’ zoals sommige partijen willen laten geloven. We moeten wel voldoende bouwhoogte hanteren om aan de enorme vraag te kunnen voldoen

Omwonenden zijn dus een cruciale schakel bij woningbouwplannen. Een bewonersgroep onthulde een heuse artist impression. Zij werken constructief mee. Een breed gedragen voorstel is ons doel, een klankbordgroep voor de bewoners kan daarbij helpen. De ChristenUnie ziet de enorme crisis op de woningmarkt en wil zich hard blijven maken voor al die woningzoekenden in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Foto: RTV Katwijk