Van 10 tot en met 16 maart wordt de collecteweek van Amnesty International gehouden. Dan wordt ook in de gemeente Katwijk een huis-aan-huiscollecte gehouden onder het motto “Geef voor vrijheid”. Hoewel er een flink aantal collectanten is, wordt nog lang niet de hele gemeente bestreken.

Strijden tegen mensenrechtenschendingen is de historische basis van Amnesty. Om te voorkomen dat iemand die onrecht is aangedaan er alleen voor staat, roept Amnesty mensen wereldwijd op protest aan te tekenen. Deze massale acties maken vaak indruk op autoriteiten en leiden tot verbetering van de humanitaire situatie of vrijlating.

Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk en niet gebonden aan enige regering, politieke ideologie, religie of economisch belang. Amnesty neemt voor onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden. Dat betekent dat Amnesty afhankelijk is van de bijdragen van leden en anderen.

Wilt u mee collecteren?
U kunt verdere informatie over de collecte krijgen of zich opgeven als collectant in Katwijk en Valkenburg bij Annemarie van der Plas, anneplas9@gmail.com, in Rijnsburg bij Gert Eldering: elderingg@gmail.com, telefoon 06 482 991 53. U kunt zich ook via de landelijke website opgeven: amnesty.nl/collecte.

Bron: Amnesty International (Katwijk)