Ingezonden: DURF
Donderdag behandelde de gemeenteraad de zienswijze (visie) die het college wil indienen over de warmteleiding waar Katwijk mogelijk op zou kunnen aansluiten. Als woningen gasvrij worden moet er immers een alternatief worden gevonden, en dat kan warmte zijn. DURF is eerder al kritisch op deze warmteleiding geweest. Wij willen dat de betaalbaarheid altijd voorop staat en deze plannen op draagvlak van de inwoners kunnen rekenen. Bovendien is er nog veel onzekerheid.

Met name over het draagvlak stellen we als DURF onze vraagtekens. Er is wel een onderzoek gedaan naar de opvattingen van bewoners, maar met slechts 74 deelnemers uit onze gemeente is die niet representatief. Dat moet beter. Bovendien willen inwoners concrete plannen zien, en niet slechts in abstracte zin over de warmteleiding een mening vormen. Daarom diende ons raadslid Eduard Schuurman een amendement (voorstel) in om inwoners opnieuw te vragen wat ze van de warmteleiding vinden als de plannen concreter worden.

De energietransitie heeft een grote impact op ons leven en vraagt om bewustzijn van onze inwoners. Het is een enorme opgave, en DURF heeft altijd gezegd dat inwoners daar een grote stem in moeten hebben. Dit voorstel voorziet daarin, en wij danken andere partijen voor hun steun!