Ingezonden door: D66 Katwijk, CDA Katwijk en GemeenteBelangen

De afvalstoffenheffing moet mogelijkerwijs worden verhoogd als de landelijke en lokale politiek geen oplossing bedenkt voor de lachgascilinders in het restafval als gevolg van het lachgasverbod. Dat is de waarschuwing die het Vuilafvoerbedrijf heeft gegeven aan de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen. Met deze waarschuwing in gedachten hebben D66 Katwijk, CDA Katwijk en GemeenteBelangen politieke vragen gesteld aan het college van B&W.

Kleine maatregelen met een groot effect
Sinds 1 januari 2023 geldt er een landelijk lachgasverbod. Dit betekent dat het verboden is om lachgas te verstrekken, te bereiden of aanwezig te hebben. De gevolgen van dit verbod zijn echter zichtbaar in het afvalbeheer, waar lege lachgascilinders in het restafval belanden. De cilinders kunnen namelijk ontploffen in de huisvuilovens van VAB, wat tot hoge kosten leidt. Bovendien stijgen de kosten doordat het personeel zorgvuldiger het restafval moet sorteren om te voorkomen dat er lachgascilinders tussen zitten. Om de situatie houdbaar te houden, moet de Rijksoverheid over de brug komen met (financiële) maatregelen, anders zal de afvalstoffenheffing stijgen.

Het is duidelijk dat lege lachgascilinders, ondanks hun grootte, grote effecten kunnen hebben. Hetzelfde geldt voor de kleine maatregelen die op lokaal niveau genomen kunnen worden. Zo heeft de milieustraat tot op heden nog steeds geen lachgasinzamelpunt om lege cilinders in te leveren. Daarom hebben de fracties van D66 Katwijk, CDA Katwijk en GemeenteBelangen onder meer aan het college gevraagd of het mogelijk is om dit inzamelpunt te creëren.

Vinger aan de pols
Naast de rol van de milieustraat waren de fracties ook benieuwd naar de geleden schade van het Vuilafvoerbedrijf. Zo is het lachgasverbod al ruim een jaar van kracht en hebben diverse afvalverwerkers in december 2023 laten weten hoeveel schade zij hebben geleden door onder andere explosies en personeelsinzet.

Al met al zijn de fracties van mening dat het lokaal bestuur er alles aan moet doen om niet alleen de veiligheid van inwoners te waarborgen, maar ook de financiële lasten van de gemeenschap zoveel mogelijk te beperken.

Foto: RTV Katwijk (ter illustratie)