Ingezonden: D66 Katwijk

Per 1 februari kunnen inwoners van de gemeente Katwijk een referendum aanvragen. D66 Katwijk pleit er al tien jaar voor dat inwoners meer invloed uit kunnen oefenen op besluiten die gaan over hun omgeving. Daarom heeft D66 Katwijk in 2016 en 2018 al eerder initiatiefvoorstellen voor een lokaal referendum ingediend.

Ook in 2023 heeft D66 Katwijk een voorstel ingediend voor een lokaal referendum. “Het voorstel dat wij hebben geschreven en ingediend was om twee dingen te bereiken: de invoering van een lokaal referendum en de optie om alternatieve ideeën mee te laten wegen als jij bij het stemhokje staat,” aldus fractievoorzitter Carin Tawfik. “De creativiteit van onze inwoners is waardevol en mag niet onderschat worden – het is juist de basis voor vertrouwen in onze gemeenschap.”

Voorstel D66 Katwijk verwerkt in nieuw beleid
Het burgerparticipatiebeleid is vernieuwd en het voorstel van D66 Katwijk hangt hiermee samen. Met de nieuwe regels kunnen inwoners die 300 handtekeningen ophalen een inleidend verzoek doen voor een referendum. Daarna moeten voor het definitieve verzoek in totaal 1.000 handtekeningen worden verzameld. In het nieuwe beleid zijn de ideeën van D66 Katwijk grotendeels overgenomen. Zo kan er niet alleen een verzoek voor een referendum over een bestaand raadsbesluit worden gedaan, maar kan er ook een alternatief burgervoorstel worden ingediend. Met het lokale referendum geven we de inwoners meer invloed op de besluiten van het gemeentebestuur. Zo is D66 Katwijk scherp voor een duurzame toekomst!