In navolging van andere gebieden in Nederland heeft het elektriciteitsnet in de regio Holland-Rijnland op verschillende plaatsen de maximale capaciteit bereikt voor de levering van elektriciteit. Het gaat hierbij om delen van de gemeenten Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Teylingen en Voorschoten. Hierdoor kunnen bedrijven die zich in deze gebieden willen vestigen niet meer direct het elektrische vermogen krijgen dat zij nodig hebben. Voor de daar reeds gevestigde bedrijven geldt dat zij hun aansluiting voorlopig niet kunnen uitbreiden. Netbeheerder Liander onderzoekt of het elektriciteitsnet deels kan worden ontlast door ondernemers te vragen flexibel met hun vermogensvraag om te gaan. Voor een definitieve oplossing moeten elektriciteitsstations worden uitgebreid en bijgebouwd.

Geen gevolgen geplande woningbouw
Volgens Liander hebben de elektriciteitsstations in Leiden Zuidwest, Leiderdorp en Noordwijk hun maximale capaciteit bereikt. Vanuit deze elektriciteitsstations wordt de elektriciteit geleverd in delen van de gemeenten Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Teylingen en Voorschoten. De knelpunten hebben geen gevolgen voor de reeds geplande woningbouwprojecten in deze gebieden en voor consumenten die stroom verbruiken of terugleveren met hun zonnepanelen.

Congestieonderzoek
Liander werkt overal hard aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet en slimme oplossingen om meer capaciteit op het bestaande net te creëren. Zo vraagt Liander aan ondernemers op plaatsen waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt om flexibel om te gaan met de energievraag en te kijken wat er mogelijk is binnen hun bestaande aansluiting. Grootverbruikers van elektriciteit kunnen afspraken maken met de netbeheerder om hun gecontracteerde capaciteit tijdens spitsuren te verminderen. Hiervoor ontvangen zij dan een vergoeding. Door de ruimte die daardoor vrijkomt kan de netbeheerder ondernemers die op de wachtlijst staan, toelaten op het net. Liander onderzoekt de komende maanden de interesse hierin bij ondernemers die zijn aangesloten op één van de genoemde elektriciteitsstations, een zogenaamd congestieonderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek worden eind van dit jaar verwacht.

Forse uitbreiding
Liander betreurt de ontstane situatie voor bedrijven en instellingen en werkt hard aan een structurele oplossing om in de grote vraag naar elektriciteit te kunnen voorzien. Zo wordt samen met landelijk netbeheerder TenneT een nieuw elektriciteitsstation gebouwd in de gemeente Alphen aan den Rijn, dat wordt aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Dit station zal het hele gebied rondom Leiden en Alphen aan den Rijn naar verwachting vanaf 2028 van meer capaciteit voorzien.

In Leiden Zuidwest, Leiderdorp en Noordwijk worden vier nieuwe kleinere elektriciteitsstations gerealiseerd, deels ter vervanging van bestaande stations. Alleen maar uitbreiden van het net is echter onvoldoende. De slimme oplossingen en innovaties om het net efficiënter te gebruiken spelen ook in de toekomst een belangrijke rol om de energietransitie en aanhoudend hoge vraag naar elektriciteit te kunnen faciliteren.

Liander investeert fors in Holland-Rijnland 
In de hele regio Holland-Rijnland voert Liander de komende jaren een enorme klus uit. Tot 2030 worden er 16 grote elektriciteitsstations uitgebreid en 10 extra stations gebouwd. Daarnaast wordt bijna 600 kilometer nieuwe elektriciteitskabel gelegd en worden de komende twee jaar ruim 200 nieuwe transformatorhuisjes in de wijken geplaatst. Om het elektriciteitsnet toekomstbestendig te maken investeert Liander alleen al in de periode 2022 – 2024 bijna € 300 miljoen in het elektriciteitsnet in Holland-Rijnland. Omdat de vraag naar elektrisch vermogen op dit moment sneller groeit dan dat de netbeheerder het elektriciteitsnet kan uitbreiden, is de verwachting dat de komende jaren in meer gebieden in Holland-Rijnland de maximale capaciteit wordt bereikt.