Ingezonden: DURF.

De afgelopen jaren heeft DURF zich hard gemaakt voor de belangen van huurders in onze gemeente. Een van de belangrijkste punten in onze campagne was het bereiken van een betere huur- en leefsituatie voor de meer dan 7000 huishoudens in onze gemeente die huren bij Dunavie. Deze week bespreekt de gemeenteraad de jaarlijkse actualisatie van de zogenoemde prestatieafspraken tussen de gemeente Katwijk, Dunavie en Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek.

Sterke leefbaarheid
De komende periode wordt er eindelijk inzicht gegeven in de sloop- en nieuwbouwprojecten voor de komende jaren zodat huurders weten waar zij aan toe zijn, wordt de huurdersparticipatie via de SHD en bewonerscommissies flink versterkt, komt er een digitaal huurderspanel voor huurders om te participeren, start men met de bouw in Hoornes Noord-Oost, wordt de aanpak van aardgasvrij herzien en wordt onderzocht hoe de leefbaarheid met de huismeester of het anders toewijzen van woningen verbeterd kan worden. Er zal worden aangewezen op basis van jongerencontracten, een passende tegenprestatie en meer menging huishoudensgrootte en inkomens. Daarnaast wordt het schoonmaakcontract uitgebreid. Op deze manier zetten we de eerste stappen naar meer leefbare wooncomplexen voor de huurders in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg!

Bevries de huren
In deze nieuwe afspraken is wat DURF betreft te weinig aandacht voor de actuele situatie op dit moment. Allereerst zien we dat Dunavie zich houdt aan de maximaal toegestane huurverhoging. Wij begrijpen dat Dunavie inkomsten nodig heeft om ook de komende jaren te kunnen investeren in de woningbouw, leefbaarheid en verduurzaming van de huidige huurwoningen. Echter zijn er volgend jaar extra inkomsten door het afschaffen van de verhuurdersheffing en zijn er dit jaar ongekende prijsstijgingen door inflatie en de hoge energiekosten. Veel inwoners hebben het zwaar en daarom vinden wij dat er serieus moet worden gekeken naar het bevriezen van de huren voor komend jaar.

Daarnaast is er voor veel huurders weinig duidelijkheid over de verduurzaming van hun woning. Er wordt nu duidelijkheid gegeven voor het komende jaar, maar deze wijkaanpakken worden vaak ver vooruit gepland. DURF zal daarom met een motie komen om aan Dunavie te vragen voor de komende jaren inzichtelijk te maken wat er gaat gebeuren qua verduurzaming zodat de energierekening van huurders omlaag kan en zij niet in een slecht geïsoleerd huis blijven zitten.

Vorig artikelCDA: in 2023 bewaakte fietsenstalling op de Boulevard
Volgend artikel‘Onderwijsexperiment’ You Academy stopt