Ingezonden: DURF.

Gisteravond heeft de gemeenteraad de zittende burgemeester Cornelis Visser (CDA) voorgedragen voor herbenoeming.

We mogen niet zeggen wat wij hebben gestemd, of hoe de besloten raadsvergadering was, maar we willen wel graag ons standpunt geven over de procedure. De (her)benoeming wordt nu in een geheime en ondoorzichtige procedure achter de schermen behandeld. DURF wil dit veranderen: wij zijn voorstander van de gekozen burgemeester.

De gemeenteraad kan een aanbeveling doen maar die is niet beslissend. Wij hebben niet het laatste woord: burgemeesters worden benoemd door de regering. In de regel zal de minister van Binnenlandse Zaken de aanbeveling van de gemeenteraad overnemen – tenzij er moverende redenen zijn om dit niet te doen.

Er is sprake van een strak raamwerk waarbinnen de gemeenteraad moet bewegen. Met name bij herbenoeming: het uitgangspunt is dat de burgemeester altijd wordt herbenoemd tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. Dit wordt gezien als ontslag. Een gemeenteraad kan dus niet zomaar kiezen voor een andere burgemeester.

DURF vindt dit een verouderde procedure. Wij zijn voorstander van de gekozen burgemeester en willen inwoners echt invloed geven om te bepalen wie de burgemeester wordt. Helaas is dat nu niet het geval. We moeten ons houden aan de wet en de procedures die daarbij horen. DURF kan dit niet veranderen, maar de nationale politiek is aan zet om de (her)benoeming van de burgemeester te democratiseren. Een ruime meerderheid van de Nederlanders is voorstander van de gekozen burgemeester. Niet vreemd, want de burgemeester wordt beschouwd als meest herkenbare persoon in de lokale politiek – het gezicht van een gemeente.

Vier jaar geleden werd de (her)benoeming uit de grondwet gehaald. Dit houdt in dat de aanstelling van de burgemeester voortaan bij gewone wet geregeld kan worden. Dit bracht de invoering van de gekozen burgemeester meer nabij: er is geen twee derde meerderheid meer nodig in het parlement om de procedure aan te passen. Een gewone meerderheid volstaat.

Dit is de weg die we op moeten. De nationale politiek is nu aan zet om de gekozen burgemeester eindelijk mogelijk te maken.