Naar aanleiding berichten in de media over het feit dat er zich geen tijdelijke huurders hebben gemeld voor de Brasserie in De Burgt in Rijnsburg, heeft de fractie van DURF, op grond van artikel 41 RvO, vragen gesteld aan het college van B&W.

“DURF hecht aan goede en slimme bezetting van de ruimte die de Burgt biedt. Dit is een gemeenschapshuis waar meerdere sociale voorzieningen samen komen. DURF wil dat koesteren.” aldus Max van Duijn, fractievoorzitter DURF.

De vragen:
1. Wat zijn de vervolgstappen nu er zich geen potentiële huurders hebben gemeld?
2. Kunnen voorwaarden voor huurders versoepeld of aantrekkelijker worden gemaakt? Zo ja, wat zijn de mogelijkheden waaraan het college denkt? Zo nee, waarom niet?
3. Gaat de gemeente direct partijen benaderen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in het tijdelijk huren van ruimte in de Burgt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunnen we een terugkoppeling verwachten?

Bron: DURF Katwijk
Foto: RTV Katwijk