Ingezonden: DURF

De woningnood is een van de grootste problemen van onze tijd. Jongeren die niet uit huis gaan. Startende gezinnen die niet kunnen bouwen aan hun toekomst. Ouderen die niet kunnen doorstromen naar een andere woning. De woningnood ontwricht onze samenleving en zet de levens van mensen, ook in onze gemeente, op stilstand. Het maakt velen pessimistisch – ook over de politiek. Zijn we nog wel in staat de grote problemen daadkrachtig aan te pakken?

Natuurlijk kunnen we niet als gemeente de hele woningnood binnen nu en morgen oplossen. Maar er is veel wat wel kan. Maar dat vraagt om durf. We zullen harde keuzes moeten maken die pijn doen – dat is het eerlijke verhaal. Hogere bouw is al met succes toegestaan. We versnellen de woningbouw. Maar dat alles is niet voldoende. Het is makkelijk om in de campagne te roepen dat er meer woningen moeten komen. Dat wil iedereen. Maar nu komt het erop aan. DURF voelt als grootste partij de verantwoordelijkheid om echt keuzes te maken. Daarom is het nodig om parkeerregulering te overwegen.

Meer woningen bouwen betekent ook meer parkeerplaatsen die ergens moeten komen. Maar als je gaat verdichten – binnen de bestaande dorpskernen extra woningen toevoegen – heb je die ruimte vaak niet. En dan mag er van de rechter niet gebouwd worden. Door het invoeren van parkeerregulering hoeven er minder parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Dan kan er wel worden gebouwd. Nieuwe bewoners krijgen dan een vergunning voor één auto. Daarnaast komt er een bezoekersregeling. Door dit systeem kunnen er in heel de gemeente ongeveer achthonderd extra betaalbare woningen worden gebouwd. Bijvoorbeeld bij het ID-College, Rabobankgebouw, Pnielkerk, Tripodia en de Knarrenhof. Soms kan een parkeergarage als alternatief dienen, maar meestal worden huizen hierdoor fors duurder – tot wel 50.000 euro per woning.

DURF ziet parkeerregulering als laatste redmiddel om meer betaalbare woningen te kunnen bouwen. We erkennen de weerstand bij veel inwoners, en begrijpen die goed. Veel mensen hebben de auto gewoon nodig. Maar als we de woningnood echt willen aanpakken, mogen er geen taboes zijn. We moeten echte keuzes maken. DURF zal er alles aan doen om de woningnood in de gemeente tegen te gaan. Dat is wat de samenleving terecht van ons verwacht – dat is onze missie.

Heeft u vragen over ons standpunt of wilt u een gesprek over mogelijke zorgen? Neem dan gerust contact op via mail@durfkatwijk.nl.