Als DURF hebben we eerder al aandacht gevraagd voor de hoeveelheid EU-subsidies die Katwijk binnen weet te halen. Er zijn verschillende fondsen beschikbaar waar gemeenten aanspraak op kunnen maken. Op dit moment zien we dat Katwijk hier zeer beperkt van profiteert en dat kan mogelijk veel beter!
De rekenkamer is na onze vragen en voorgestelde motie van december vorig jaar begonnen met een onderzoek. Donderdag besprak de gemeenteraad het eindrapport. Het rapport van de rekenkamer is kritisch, en bevestigt onze vermoedens: het moet en kan beter. De rekenkamer stelt dat het proces van subsidieverwering ‘niet optimaal en kwetsbaar’ is doordat ‘het proces niet beleidsmatig, financieel en organisatorisch is vastgelegd’.
Dit moet veranderen, en we zijn tevreden dat het college de aanbevelingen over neemt. Want zoals uit het rapport bleek, vergelijkbare gemeenten als Nieuwegein, Assen en Schiedam hebben fors meer externe financiering verworven door een duidelijke subsidiefocus en gerichte personele inzet. En het gaat om veel geld: alleen al uit het Europees structuurfonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) is er 500 miljoen euro voor Nederland bestemd.
Wij wachten af hoe het college uitvoering geeft aan de aanbevelingen. Maar voor nu zijn we als DURF tevreden dat er nu echt iets gaat gebeuren om de positie van onze gemeente te versterken!

Comments

comments

DELEN