Ingezonden: DURF.

De gemeente zet vol in op woningbouw. DURF kiest voor meer én betaalbaar bouwen. We hebben eerder al met succes hogere bouw mogelijk gemaakt, zodat we – waar het kan en past in de omgeving – echt stappen kunnen zetten om meer betaalbare woningen mogelijk maken bij nieuwe woningbouwprojecten. We gaan bouwen op Valkenhorst en wordt er in deze raadsperiode meer dan 13 miljoen euro extra uitgetrokken om de woningbouw te versnellen. We kiezen ervoor slim te bouwen door in te zetten op betaalbare appartementen voor ouderen en jongeren. Dit is goed voor de doorstroming en biedt starters perspectief. Door deze investeringen kunnen we versneld inzetten op woningbouw in Hoornes Noord-Oost, het Havenscharnier, Frederiksoord-Zuid, Kleipetten-Zuid, Uxem, Petronella van Saxenstraat, Hof van Rijnsburg, Knarrenhof en ga maar door.

Daarnaast zorgen we voor goede voorzieningen, zodat de woningbouw met het openbaar vervoer of de auto goed ontsloten kan worden. Dit is ook een vereiste om de woningbouw mogelijk te maken.

We doen als gemeente wat we kunnen. Maar de onduidelijkheid van het kabinet levert helaas nieuwe problemen op. Het land staat door stikstof op slot en tal van grote woningbouwplannen in heel het land staan nu op de tocht. Partijen als VVD en CDA – de eerste partij levert de minister voor stikstof, de ander de minister van wonen – stellen dan tot onze verwondering in onze gemeente vragen waarom de woningbouw niet sneller kan. Laten we niet vergeten dat deze partijen eerder hebben gepleit voor het handhaven van een groennorm – een grote belemmering van de woningbouw. Dat is hun goed recht, maar zorgt er wel voor dat er minder (betaalbare) woningen kunnen worden gebouwd. Je moet kiezen waar je prioriteiten liggen, want als je én groen wil én betaalbare woningen én voldoende parkeerplekken én laagbouw én duurzaam wil bouwen – dan gaat het niet lukken om voldoende betaalbare woningen te realiseren.

We hebben als gemeente een duidelijke keuze gemaakt om de betaalbare woningbouw leidend te laten zijn, samen met het aanpakken van energiearmoede. DURF steunt dit. En het is cruciaal dat er snel gebouwd kan worden om de mooie woningbouwplannen om te zetten in échte woningen voor onze jongeren, ouderen en gezinnen.