De gemeente gaat het gebruik van zogenaamde snippergrond beter regelen. Snippergronden zijn kleine stukjes openbare grond die bewoners bij hun eigen tuin of erf trekken of dat willen. Inwoners vragen de gemeente regelmatig of zij een stukje grond kunnen kopen of huren. Er zijn in Katwijk 1960 plekken waar particulieren al gemeentegrond gebruiken. Daarvan zijn er 1404 ongereguleerd.

De commissie van de gemeenteraad sprak hier donderdagavond over in een oordeelsvormende sessie. De verschillende partijen stemmen in met het voorstel, maar maakten zich zorgen over de kosten, zo’n drie ton. Daartegenover staat wel 6,5 ton aan inkomsten van inwoners die grond kopen van de gemeente.

De wethouder kwam met een simpel rekensommetje. ‘Per dossier gaat het over 475 euro. Uitgaande van 50 tot 70 euro per uur, 7 a 8 uur per casus. Dan zit je al aan dat bedrag. Het is een hoop geld, maar het is goed uitgelegd. Het levert meer op dan dat het kost, als het een beetje mee zit.’

In de eerdere sessie over dit onderwerp voor de zomervakantie kwam Sonny Spek van DURF erachter dat de gemeente zich een paar ton had misgerekend. De wethouder kreeg dat donderdagavond nog een keer naar zijn oren. ‘Het zet ons te denken over ‘checks and balances’ binnen de organisatie. Hoe kan een relatief simpel rekensommetje zo fout gaan?’

De wethouder erkende de fout, maar wilde het ook niet groter maken dan het is. ‘Een vergissing, een blinde vlek, een verkeerd uitgangspunt. Er heeft iemand niet op zitten te letten, en niemand die het heeft gelezen is het opgevallen. Het is op tijd gecorrigeerd.’

Comments

comments

DELEN