Het college van B&W heeft het collegebesluit ‘Financiering van transport en opvang wilde dieren’ genomen. Deze financiering betekent dat per inwoner € 0,25 voor het vervoer en opvang van (kleine) wilde dieren beschikbaar komt voor de Dierenambulance regio Leiden.

Door Peter Onderwater

Belangrijk
De gemeente Katwijk vindt dierenwelzijn belangrijk. In onze regio wordt door meerdere partijen hard gewerkt om dieren de zorg te bieden die zij nodig hebben. Aanleiding tot het collegebesluit is het onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd. Met dit onderzoek moest in beeld gebracht worden hoe er op een structurele wijze de financiering van dierenwelzijn vormgegeven kon worden.

Blij met deze stap
‘Ik ben blij dat we een volgende stap zetten in het ondersteunen van partijen die dierenwelzijn in onze gemeente en regio bevorderen. Door als regiogemeenten samen te werken, zorgen we ervoor dat de partijen die het verschil maken voor dieren door ze te vervoeren en op te vangen, hun werk kunnen blijven doen. We vinden de inzet voor het dierenwelzijn in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg erg belangrijk.”, aldus wethouder Sonny Spek (portefeuillehouder dierenwelzijn).

Maatschappelijke Agenda (MAG)
Het college van B&W stemt ook in met de financiering voor de jaren 2023 en 2024 voor de Dierenambulance regio Leiden. Daarnaast wordt er ook onderzocht op welke manier het vervoer en opvang van (kleine) wilde dieren vanaf 2025 en verder als opdracht in de MAG uitgezet kan worden.

Bron: Gemeente Katwijk
Foto: RTV Katwijk