De Gemeente Katwijk gaat op 27 mei bij Tweede Kamercommissie Infrastructuur & Waterstaat (I&W) aandacht vragen voor de problemen met oude batterijen in bouwgrond langs de Tjalmaweg. Op de agenda staat de bespreking van de “voortgang strategische aanpak batterijen”. In deze aanpak gaat het onder andere over hoe om te gaan met hergebruik van batterijen.

Wethouder Rien Nagtegaal: “Wij zijn als gemeente een groot voorstander van het hergebruiken van materialen, maar werden verrast door de aanwezigheid van batterijen in de Beaumix die in Katwijk gebruikt wordt. We blijven van mening dat deze batterijen niet thuis horen in bouwstoffen in de wegenbouw”. In april is daarom een onderzoek gestart naar de samenstelling van de in dit projectgebied toegepaste Beaumix. In dit onderzoek wordt nagegaan of de samenstelling voldoet aan de daarvoor geldende regels.

Wanneer uit het onderzoek zou blijken dat de Beaumix aan de daarvoor geldende regels voldoet, dan zijn de zorgen over het materiaal nog niet weg. De gemeente maakt zich zorgen over de aanwezigheid van batterijen in de Beaumix en vraagt zich af of dit wel past binnen de kaders van de circulaire economie.

De Kamercommissie wordt gevraagd om deze zorgen voor te leggen bij het kabinet, met als doel dit onderwerp landelijk bespreekbaar te maken. Katwijk vindt het belangrijk om kritisch te zijn op het gebruik van batterijen als ‘circulaire’ grondstof en te (laten) onderzoeken of de normen hiervoor in de praktijk voldoende circulair zijn.

Comments

comments

DELEN