Op de agenda van de raad van 23 september staan zes debatten: over de uitvoering van het armoedebeleid, de klimaatadaptatie, het groenstructuurplan, de evaluatie van de herinrichting van het centrum van Katwijk aan Zee, het verwerven van Europese subsidies en de actualisatie van de omgevingsvisie. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is er voor publiek helaas geen ruimte. Alle vergaderingen worden uitgezonden.

Debat
Er zijn zes oordeelsvormende sessies:
– Uitvoeringsagenda Armoede 2021-2024, tussen 19.45 en 20.30 uur; de agenda zet in op het op tijd herkennen en signaleren van armoede, waardoor zwaardere problematiek en voortdurende armoede wordt voorkomen;
– Evaluatie herinrichting centrum Katwijk aan Zee, tussen 19.45 en 20.30 uur; de herinrichting, gedaan in 2018, is op een aantal punten geëvalueerd waaronder het fietsen en fietsparkeren, het effect van de parkeergarage op de Boulevard en de parkeersituatie in en rond het winkelgebied;
– Klimaatadaptatie, tussen 20.30 en 21.15 uur; in de klimaatadaptatiestrategie staan de maatregelen die de gemeente neemt tegen wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen;
– Europese subsidies, tussen 20.30 en 21.15 uur; de rekenkamercommissie heeft onderzocht welke EU-subsidies aansluiten op de gemeentelijke agenda en of de gemeente voldoende is toegerust voor het succesvol verwerven van subsidies;
– Actualisatie Omgevingsvisie Katwijk, tussen 21.15 en 22.00 uur; de visie is omgevingswet-proof gemaakt, een achtste doelstelling over ondergrondkwaliteiten, natuur en het watersysteem is toegevoegd, net als een concept beoordelingskader;
– Groenstructuurplan 2021-2030, tussen 21.15 en 22.45 uur; in het voorstel staat onder andere een minimumnorm van 65m2 openbaar groen per woning en per wijk 45% van het groenareaal als natuurlijk groen inrichten.

Besluit
Na de commissievergaderingen neemt de raad besluiten over:

– Investeringsagenda technische besluiten 2021;
– Verkoop en regels gebruik van snippergrond;
– Programmabegrotingen Jeugdhulp Holland Rijnland 2021-2026;
– Herstart Kleipetten-Zuid;
– Budgetten voor projecten RijnlandRoute en Beaumix;
– Uitvoering maatregelen 2021 Katwijkse Agenda Mobiliteit.

De publieke tribune is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. De raadsvergadering en de vergaderingen over het groenstructuurplan, armoede en klimaatadaptatie zijn ook te zien via RTV Katwijk.

Comments

comments

DELEN