De gemeenteraad vergadert op 15 september, in het gemeentehuis. De raadscommissie debatteert over de gebiedsvisie Valkenburgse Meer, Zijlhoek en De Woerd en Tjalmastrook en ook over het regionaal risicoprofiel.

Valkenburgse Meer
De commissie gaat tussen 19.45 en 20.30 uur in debat over de het gebied Valkenburgse Meer, Zijlhoek en De Woerd en de Tjalmastrook. Dit maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Valkenhorst en vormt de schakel tussen Katwijk en omgeving. Doelstelling is het gebied in te richten als recreatieve parel met een hoogwaardig woon-werkgebied in een duurzame groene omgeving waarbij het dorpse karakter blijft behouden en ruimte wordt geboden aan initiatieven van lokale ondernemers..

Regionaal risicoprofiel
Tussen 19.45 en 20.30 uur is er een oordeelsvormende sessie over de zienswijze Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio 2023-2026. Het regionaal risicoprofiel geeft inzicht in de risico’s die binnen de veiligheidsregio bestaan. De raad kan aangeven voor welke risico’s hij extra aandacht wil hebben van de veiligheidsregio. Deze wensen zijn dan inbreng voor het regionaal beleidsplan van de veiligheidsregio. Het college vraagt de raad om geen wensen kenbaar te maken voor het regionaal beleidsplan.

Besluit
De raad besluit vanaf 20.30 uur over de start van de herziening van het burgerparticipatiebeleid en over middelen voor diverse wegaanpassingen.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. De raadsvergadering en de sessie over het Valkenburgse meer zijn ook te zien via RTV Katwijk.

Vorig artikelFouten in bestemmingsplan Valkenhorst, plan opnieuw ter inzage
Volgend artikelAvond van de Sport op 16 september