Op donderdag 12 januari is er tussen 20.30 en 21.30 uur in het gemeentehuis een informatieve sessie over Evaluatie parkeerbeleid en digitalisering parkeerketen. In 2020 heeft de raad het parkeerbeleid vastgesteld en besloten om de parkeerketen in Katwijk te digitaliseren. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden naar de resultaten en daaruit volgen aanbevelingen voor het vervolg. Deze zijn onder andere: het aanpakken van parkeeroverlast in ’t Heen, het onderzoeken naar maximum aantal vergunningen per wijk of zone, het stapsgewijs verhogen van de prijs van de tweede bewonersvergunning en een evaluatie van het gratis parkeren in de winterperiode. Het college wil de aanbevelingen overnemen.

Meepraten
De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het parkeerbeleid en de digitalisering en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting komt er op een later moment nog een politieke debat.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt deze vergadering ook uit.

Vorig artikelVVD: Afspraken veiligheid amateurvoetbal ‘achterhaald’
Volgend artikelGemeenteraad over sportaccommodaties Rijnsburg, parkeerbeleid en woonbeleid