De gemeenteraad is weer bijna terug van zomerreces en vergadert vanaf 1 september weer. Inwoners en betrokkenen kunnen met de raadscommissie in gesprek over de gebiedsvisie Valkenburgse Meer, Zijlhoek en De Woerd en Tjalmastrook. De commissie debatteert over de herziening van het burgerparticipatiebeleid en over de aanpak van een aantal onveilige verkeerssituaties.

Informatie
De commissie gaat tussen 19.45 en 20.30 uur graag in gesprek met inwoners en betrokkenen over de het gebied Valkenburgse Meer, Zijlhoek en De Woerd en de Tjalmastrook. Dit maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Valkenhorst en vormt de schakel tussen Katwijk en omgeving. Doelstelling is het gebied in te richten als recreatieve parel met een hoogwaardig woon-werkgebied in een duurzame groene omgeving waarbij het dorpse karakter blijft behouden en ruimte wordt geboden aan initiatieven van lokale ondernemers.

Debat
De commissie debatteert tussen 19.45 en 20.30 uur over de herziening van het burgerparticipatiebeleid. Burgerparticipatie gaat over hoe de gemeente in gesprek is met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners over de opgaven van Katwijk. In verband met de Omgevingswet is al beleid voor de participatie gemaakt. Het college wil nu het participatiebeleid in het algemeen vernieuwen. Het debat gaat over de aanpak voor het vernieuwen van het burgerparticipatiebeleid.

Tussen 20.30 en 21.15 uur is er een debat over het Bestedingsvoorstel stelpost verkeer.

Voor 2022 is er nog € 109.042 beschikbaar om verkeersonveilige of verkeersonduidelijke situaties aan te pakken. Het college stelt de raad voor onder andere te kiezen voor aanpassingen aan de kruising Melkweg en Johan van Oldenbarneveldtstraat en het verwijderen van de rijbaan voor de Zwanenburg.

Besluit
De raad besluit over de meicirculaire 2022. De raad neemt ook afscheid van raadslid Ralf Boland.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. De raadsvergadering en de sessies over Valkenburgse meer en de wegaanpassingen zijn ook te zien via RTV Katwijk.

Vorig artikelRalf Boland stopt als fractievoorzitter D66
Volgend artikelNieuwe vervoerder voor de Regiotaxi