Ingezonden: ChristenUnie.

Op woensdag 23 november hield de ChristenUnie Katwijk een goed bezochte openbare thema avond over “Armoede in Katwijk”. Een viertal sprekers belichtte hoe er in Katwijk actief en bevlogen wordt gewerkt om armoede te bestrijden.

Namens de diaconie van de Hervormde Gemeente in Katwijk Binnen vertelde Lex van Rijn hoe deze diaconie zonder aanzien des persoons heel praktisch en snel hulp biedt aan mensen die in acute financiële problemen dreigen te komen. Bernard Judels gaf inzicht in de werkwijze van Grip op de Knip, waar gratis begeleiding wordt geboden aan mensen die moeite hebben om financiële problemen het hoofd te bieden. Wim de Mooij vertegenwoordigde de Voedselbank, waar zo’n 200 gezinnen structureel worden geholpen met voedselpakketten om het hoofd boven water te houden.

Rode draad in de verhalen was de schaamte die mensen nogal eens weerhoudt om op tijd hulp te zoeken. De sprekers maakten goed duidelijk dat die schaamte echt niet nodig is en dat een respectvolle benadering voorop staat.

Wethouder van armoedebestrijding in Katwijk Gerard Mostert vertelde hoe hij zich had verdiept in deze voor hem nieuwe portefeuille door zich te oriënteren bij organisaties die elke dag vooraan staan om armoede te verlichten. Hij ging verder in op de door de andere sprekers naar voren gebrachte zorgen en gaf toelichting op het winterplan van de gemeente Katwijk.

Vanuit de zaal kwamen heel wat vragen, met name over hoe je situaties van armoede die je denkt te zien op een goede manier kunt signaleren. Duidelijk werd dat dit naast tact en inlevingsvermogen vooral een houding van gelijkwaardigheid vraagt.

De avond werd muzikaal omlijst met zang door de zussen Geerthe en Trude Haasnoot. Bezoekers keken terug op een gevarieerde en inzicht gevende avond.

Vorig artikelBijna 150 corona herhaalprikken op eerste prikdag in ’t Kwadrant
Volgend artikelZinderende overwinning Habithuis RVV